Tilmeld hold

 

Tilmelding til de forskellige hold


Hvis du gerne vil træne med din hund i Sorø Hundevenner, så kig her:

www.shv.nemtilmeld.dk

  
Kontakt trænere for evt. spørgsmål på følgende mail:     traener@soroehundevenner.dk 

Indmeldelse i SHV


Hvis du vil være medlem af Sorø Hundevenner skal bruge NemTilmeld via linket herunder.

Du skal udfylde en række oplysninger i NemTilmeld for dig din/dine hunde og din familie:

  1. Øretatovering/Chip: Lovpligtigt
  2. Vaccination: Lovpligtigt
  3. Udvidet forsikring:  Hunden skal have en forsikring, der dækker det, den bruges til. Tjek din forsikring før du starter til træning i SHV.
  4. Førerens postnummer: Dette skal bruges ved årlig indberetning til kommunen. Der ydes i visse tilfælde tilskud, indenfor Sorø kommune.
  5. Mobilnummer: Så vi kan kontakte dig, hvis et hold er aflyst eller flyttet. 
  6. Fødselsdato: Skal bruges til statistikker til både Sorø kommune og DGI.
  7. Familiemedlemmer: Alle familiemedlemmer bliver registreret på en passiv medlemsliste. Især børn og unge under 25 år er interresante, idet der kan ydes tilskud fra Sorø kommune.

Indbetaling af kontigent og træningsgebyr sker via dette link:

https://shv.nemtilmeld.dk

 

Sorø hundevenner | Kongenvejen 11 | 4180 Sorø | Tlf.: - | webmaster@soroehundevenner.dk