Bestyrelsen

 

 
Kontakt bestyrelse på følgende mail:     bestyrelse@soroehundevenner.dk

Eller du kan holde kurseren over/klikke på fed understreget tekst for at kontakte et bestemt bestyrelses medlem og personlig mail fremkommer.
 

Formand
Sine Rosenkrantz Lindegaard


Menig medlem
Heidi Nielsen


 


Næstformand
Margit Schandorff
  


1. Suppleant
 


 

Kasserer
Henrik Bjældager
 


2. Suppleant
 


 

Sekretær
Helle Krintel
  

Sorø hundevenner | Kongenvejen 11 | 4180 Sorø | Tlf.: - | webmaster@soroehundevenner.dk