Praktisk info

 

På træningspladsen bedes du være opmærksom på følgende:
 

Pergolaen:
Det er ikke tillandt at binde sin hund til stakittet eller flagstangen ved pergolaen. Det er ikke forsvarligt når der oftest trænes med løse hunde lige foran klubhuset.

Tæver i løbetid:
Tæver i løbetid må gerne komme på pladsen, men tag hensyn og bliv evt. hjemme fra træning hvis din tæve er højløbsk. 

Kun raske hunde:
Kun raske hunde må komme på træningspladsen. Er der mistanke om en smitsom sygdom, kontakt da dyrlæge og giv træner besked.

Løse hunde - Kun mens man træner:
På træningspladsen må du gerne have din hund uden snor, men det gælder kun mens man træner. Når din hund er løs, skal du hele tiden holde øje med den, så du kan gribe ind inden der kan opstå problemer.

Hundeforsikring:
Du skal have en udvidet hundeforsikring. Hvis det uheldige sker, at en hund overfalder en anden og der sker skade, skal der ske følgende: A) Hundeførerne udfylder en skadesblanket, der udleveres af træner. B) Træner afgør den fortsatte træning for de involverede hunde/førere.

Ingen mad før træning:
Hunden må ikke have spist (mindst to timer) inden den kommer til træning. For voldsom aktivitet efter et måltid kan medføre alvorlige skader/sygdomme.

Adgang til vand:
Hunden skal have adgang til frisk vand. Hvis der ikke er sat vand udenfor klubhuset, er du velkommen til selv at hente baljen i klubhuset og fylde den. Dette er hundeførernes ansvar, ikke trænernes.

Efterladenskaber opsamles:
Efterladenskabe skal samles op. Der er hundeposer i klubhuset, men medbring selv, så kan klubbens penge bruges til noget sjovere.

Redskaber:
Giv en hånd med i alle træningssituationer, hvor der indgår redskaber. 

Brug af vores klubhus:

Klubhuset er til alle medlemmer i klubben

Til venstre for indgangen har vi indrettet et klublokale. Lokalet bliver brugt som undervisningslokale, mødelokale, festlokale og agerer i hverdagen som slyngelstue for medlemmer m.fl. som blot vil sidde og hygge sig.
I køkkenet, til højre for indgangen, vil man, udover at nyde sin mad, kunne finde diverse papirer, brochurer og blanketter som vi anvender i klubben. Derudover findes ét toilet og et rengøringsrum.

Vi anmoder om, at man ryder op efter sig og husker at tørre støvlerne godt af inden i går ind i huset. 

Hvad bruges din kontingentindbetaling til?

  • Du får gratis kaffe, the og kakao. 

  • Der bliver fra tid til anden foretaget forbedringer og   vedligeholdelse af vores klubhus.
  • Trænerne og aspiranterne skal jævnligt på kursus for at dygtiggøre sig til gavn for dig.

  • Der skal betales for el, vand og varme, samt årlig husleje for klubhuset.

  • Trænere og aspiranter skal have jakker og bukser. 

  • Indkøb af hundeposer, materialer og træningsredskaber.

  • Tilskud til sommerfester og arrangementer i klubben.  

Sorø hundevenner | Kongenvejen 11 | 4180 Sorø | Tlf.: - | webmaster@soroehundevenner.dk